Bestemmingsplan De Akkerranden onherroepelijk

28 april '20

Een grote mijlpaal voor De Akkerranden. Het bestemmingsplan voor het plan is onherroepelijk. Oftewel alle seinen staan op groen om verder te werken aan deze mooie ontwikkeling in Oudenhoorn.

image alt

Uitwerking deelfase 1

In het bestemmingsplan zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied, in dit geval voor het hele plan De Akkerranden. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in 2017 is het maximum aantal woningen bijgesteld van 220 naar 180. Aan de uitwerking van de 1e fase wordt op dit moment hard gewerkt. Deze deelfase bestaat naar verwachting uit 39 woningen in verschillende woningtypes.

Eerste schetsen

Binnenkort verschijnen de diverse woningtypes met eerste schetsbeelden op de website. Zodra deze informatie op de website staat ontvangen alle geregistreerde belangstellende een e-mail met deze update. Naar verwachting start de verkoop van de eerste fase na de zomervakantie, en kan de bouw van de woningen waarschijnlijk in de eerste helft van 2021 starten.

  Terug naar de homepage
  Neem contact op